ТЕСТ


Оценяване съобразно набраните точки:

 

БРОЙ ТОЧКИ

ОЦЕНКА

1.

30 - 34

Среден 3

2.

35 - 44

Добър 4

3.

45 - 54

Мн.добър 5

4.

55 - 60

Отличен 6